Oskrba in vzdrževanje akvarija

 

Zdravstveno varstvo

Akvaristika, oskrba akvarija, akvarijOb pravilni oskrbi akvarija, ki obsega redno delno menjavo vode, pravilno prehrano, zadostno filtracijo in stalno temperaturo akvarijske vode, bodo vaše ribice le redko zbolele. V kolikor vendarle opazite spremembe v obnašanju ribic ali znamenja v obliki nenavadnih lis in pik po telesu je potrebno čim hitrejše ukrepanje. Če bolezni ne prepoznate sami, se pri izbiri ustreznega zdravila obrnite na izkušenejše akvariste ali osebje v trgovini, kjer ste ribice kupili. Pri tem jim bo v veliko pomoč natančen opis ali pa kar fotografija bolezenskega znamenja. V naših trgovinah so vam na voljo številni preventivni pripravki in učinkovita zdravila za zdravljenje ribjih bolezni.

Dušikov krog (cikel)

Akvarij, akvaristika, dušikov krog, cikelJe eden pomembnejših ciklov, ki se odvijajo v našem akvariju. V akvarijskih razmerah dušikov krog navadno ni sklenjen. Prične se z organsko vezanim dušikom, ki ga v akvarij vnašamo v obliki ribje hrane in konča z odstranitvijo nitrata, kot posledica rednih delnih menjav akvarijske vode. Dušik se na svoji poti pojavi v obliki različnih spojin, od katerih so nekatere (amoniak in nitrit) zelo strupene za akvarijske prebivalce. Zato je priporočljivo njihovo redno spremljanje s pomočjo akvarijskih testov.

Za nemoten potek dušikovega cikla so zaslužne kolonije koristnih bakterij. To je proces, ki poteka v večih zaporednih stopnjah. Za prvo stopnjo poleg rib poskrbijo heterotrofne bakterije, ki ob prisotnosti kisika pretvorijo organsko vezan dušik v prvo anorgansko obliko – amoniak (NH3), ki je za vodne organizme zelo strupen. Amoniak bakterije rodu Nitrosomonas in Nitrospira pretvorijo v nitrit (NO2), ki je za ribice še vedno zelo strupen. Za pretvorbo nitrita v razmeroma neškodljivi nitrat (NO3) pa poskrbijo bakterije rodu Nitrobacter. Nitrat je za ribe razmeroma neškodljiv, pospešuje pa rast neželenih alg, zato ga iz akvarija sproti odstranjujemo z redno delno menjavo vode. Del nitrata porabijo vodne rastline za svojo rast. Zato je priporočljivo, da v akvarij zasadimo večje število akvarijskih rastlin. Znižanje koncentracije nitrata v akvariju dosežemo tudi z uporabo pripravka Nitrat Minus, ki deluje na biološki način in pospešuje rast denitrifikacijskih bakterij. Vzpostavitev dušikovega cikla po naravni poti je dolgotrajen proces, ki ga akvaristi lahko pospešimo z uporabo pripravkov (Safe Start, Cycle, Nitrigon 1 in 2), ki vsebujejo vse omenjene skupine bakterij v pravem razmerju in v velikem številu.

Fosfati v vodi

Akvaristika fosfati v vodi, akvarijFosfati (PO4) predstavljajo anorgansko obliko fosforja, ki ga v akvarij vnašamo z ribjo hrano, onesnaženo vodovodno vodo in nekaterimi rastlinskimi gnojili. Medtem ko je za ribice v akvariju razmeroma neškodljiv, ima njegova povišana koncentracija vpliv na pospešeno rast alg v akvariju.
Zato je v primeru problemov z algami priporočljivo preveriti koncentracijo fosfatov v akvarijski vodi. To je mogoče storiti le z uporabo kakovostnega testa za merjenje fosfatov. V primeru povišane koncentracije imamo poleg redne delne menjave akvarijske vode na razpolago sledeče ukrepe. Zmanjšamo količino vnosa ribje hrane, saj je prekomerno hranjenje poglavitni vir fosfatov v akvariju. Tudi izbira hrane je pomembna, saj so nekateri proizvajalci posvetili posebno pozornost količini fosforja v ribji hrani. Hrana, ki vsebuje le toliko fosforja, kot ga ribe dejansko potrebujejo je hrana Nutrafin MAX. Poleg izbire in količine hrane pazimo tudi na pravilno obremenitev akvarija, saj prenaseljenost vodi v kopičenje vseh odpadnih produktov, vključno s fosfatom. V filter namestimo odstranjevalec fosfatov, ki bo s kemično vezavo odstranil fosfate iz vode. Pomaga tudi bolj izdatna in redna tedenska menjava vode. Pri čemer ne smemo pozabiti na sredstvo za pripravo vode, kot je Aqua-plus ali Aqua-Safe.

Trdota vode

akvarij, akvaristika, trdota vode, gh/kh vodeKo govorimo o količini raztopljenih mineralov v vodi, še posebej kalcija in magnezija oz. njunih spojin (soli), takrat govorimo o trdoti vode. Če je v vodi raztopljeno malo mineralov (soli) pravimo, da je voda mehka, če pa je mineralov veliko govorimo o trdi vodi. Trdoto vode se običajno meri kot koncentracija kalcijevega karbonata (CaCO3) v mg/l vode, ali pa v nemških trdotnih stopinjah °dH (1°dH predstavlja 17,9 mg CaCO3/ l vode).
Naše ribice in ostali organizmi izvirajo iz okolij z različno trdo vodo, zato jim tudi v akvariju poskušamo zagotoviti podobne življenjske pogoje. Številne vrste mehko-vodnih rib so se s pričo dolgoletne vzgoje v akvarijskih pogojih prilagodile na vodo, ki je po trdoti precej drugačna od njihove izvorne. Vendar za uspešno razmnoževanje večina vrst še vedno potrebuje vodo z izvornimi lastnostmi.

Merjenje trdote vode

Merjenje trdote vode je enostavno. Izmerimo s pomočjo akvarističnih testov in po potrebi prilagodimo akvarijskim prebivalcem z uporabo različne opreme in pripravkov. Ločimo karbonatno trdoto (oznaka KH), ki predstavljajo soli ogljikove kisline (H2CO3) – karbonate, ki nastajajo pri raztapljanju ogljikovega dioksida (CO2) v vodi. Karbonatna trdota pomembno vpliva tudi na pH vode. Poleg karbonatne je za akvarijske prebivalce pomembna še skupna trdota (oznaka GH), ki jo predstavljajo kalcijeve in magnezijeve spojine v vodi. S pomočjo spodnje tabele lahko ugotovite kako trdo vodo imate v svojem vodovodnem omrežju ali akvariju.

 mg CaCO3/l vode  °dH  TRDOTA VODE
 0-50  0-3  mehka
 50-100  3-6  srednje mehka
 100-200  6-12  rahlo trda
 200-300  12-18  srednje
 300-450  18-25  trda
 >450  >25  zelo trda

PH vode

pH je lastnost vode, ki govori ali ima voda kisel, nevtralen ali bazičen značaj. pH skala zavzema vrednosti od 0 do 14, pri čemer predstavlja pH 7 nevtralno območje, v katerem je koncentracija H+ in OH- ionov v ravnotežju. Voda s pH vrednostjo pod 7 ima kisel značaj, z vrednostjo nad 7 pa bazičen. Večini akvaristično zanimivih rib ustreza rahlo kisla do nevtralna voda s pH vrednostjo med 6 in 7,5. Vrednosti pH v akvariju lahko preverjamo z akvarističnimi testi, ki so nam na voljo v trgovinah z akvaristično opremo. Za uravnavanje imamo na voljo pripravke, ki zvišajo ali znižajo pH vrednost akvarijske vode, s čimer jo lahko povsem prilagodimo potrebam akvarijskih prebivalcev. pH je močno povezan z karbonatno trdoto, ki ima pufrsko delovanje. Več o tem, kako učinkovito znižati pH si preberite tule.

Lastnosti in vzdrževanje akvarijske vode

Čista in primerno ogreta voda je ključnega pomena za uspešno delovanje akvarija. Posledica nerednih in premalo pogostih menjav ter nihajoče temperature akvarijske vode so lahko obolele ribe in pojav neželenih alg v akvariju. Zato je priporočljivo redno spremljanje kakovosti in temperature akvarijske vode, kar nam omogočajo številni za uporabo enostavni akvarijski testi. Nekateri izkušeni akvaristi priporočajo, da se tedensko zamenja 25 % akvarijske vode. Menjavo je smiselno združiti s presesavanjem akvarijske podlage. Paziti moramo le, da ne zamenjamo preveč vode naenkrat. Saj bi to lahko zmotilo biološko ravnotežje, ki se vzpostavi v akvariju. Običajno za menjavo uporabimo kar vodovodno vodo, ki pa jo moramo predhodno ogreti in ustrezno pripraviti s sredstvi za pripravo vode, ki poskrbijo za nevtralizacijo škodljivih spojin, kot so klor, težke kovine in pesticidi. Takšni sredstvi sta Aquaplus in AquaSafe. Redno kontroliramo tudi temperaturo akvarijske vode, da bo ta ustrezala potrebam akvarijskih prebivalcev.
Testiranje vode

Marsikatera težava, ki se pojavi v našem akvariju je povezana prav s kvaliteto in lastnostmi vode v našem akvariju. Zato je zelo priporočljivo njeno redno testiranje, kar je s pričo številni h in za uporabo enostavnih testov sila preprosto opravilo.

Prehrana akvarijskih prebivalcev

tetra mini baby, akvarij, akvaristika, hrana za ribePrehrana je zelo pomemben dejavnik, ki vpliva na zdravstveno stanje celotnega akvarija. Pomembna je tako kakovost, kot količina vnesene hrane. Sestava, hranilna vrednost, oblika in velikost delcev hrane imajo neposreden vpliv, količina in kakovost vnesene hrane pa preko onesnaženja vode tudi posreden vpliv na zdravstveno stanje organizmov v našem akvariju. Pri hranjenju ribic se držimo pravila dveh minut, kar pomeni, da naj bo količina hrane v posameznem obroku tolikšna, kot jo ribice v celoti pojedo v roku dveh minut. Odraslim ribicam ponudimo do dva obroka dnevno. Mladim, rastočim ribicam pa jih lahko ponudimo tudi več. Vendar se je potrebno zavedati, da prekomerno hranjenje onesnažuje vodo in privede do neželenih pojavov, kot so bolezni rib in alge v akvariju. V trgovinah je na voljo izjemno pestra ponudba kakovostnih in specializiranih ribjih hran. Tako bomo z lahkoto zadostili potrebam različnih vrst rib in jim sestavili raznoliko in uravnoteženo prehrano.

Oskrba in vzdrževanje

Biološko utečenemu akvariju je potrebno nameniti le malo časa za oskrbo in vzdrževanje. Ob uporabi številne in lahko dostopne sodobne akvaristične opreme je vzdrževanje akvarija enostavno in rutinsko opravilo. Nekatera opravila, kot so hranjenje ribic je potrebno opraviti dnevno, druga kot npr. menjava vode in čiščenje stekla pa spadajo med tedenska ali celo manj pogosta opravila. Občasno preverimo tudi, če oprema kot je grelec in filter pravilno deluje. Ne pozabimo, da nam bo lepo oskrbovan in redno vzdrževan akvarij s svojo lepoto poplačal ves trud.

Preberite tudi

Sorodni prispevki

Preberite tudi...