Akvaristika | Kdaj naseliti prve ribe v akvarij?

akvarij, akvaristika, kdaj naseliti prve ribice v akvarij?Kdaj naseliti prve ribe v akvarij je vprašanje, ki zasluži nekoliko podrobnejšo obravnavo in se nanaša na nov akvarij, ki ga je potrebno na prihod ribic šele pripraviti. Nov akvarij ni primeren za varno bivanje akvarijskih prebivalcev, ker ne vsebuje zadostnega števila koristnih bakterij, ki skrbijo za mikrobiološko filtracijo akvarijske vode. Nitrifikacijske bakterije, ki se morajo v novem akvariju šele namnožiti, poskrbijo za razstrupljanje izjemno strupenih dušičnih spojin kot sta amoniak in nitrit. Te dušične spojine se v akvariju pojavljajo kot stranski produkt metabolizma akvarijskih ribic in drugih živali. Večina amoniaka pride v akvarijsko vodo z ribami v obliki amonijskega iona (NH4+), ki ga ribe izločajo preko škržnih lističev. Obdobju, ki je potrebno za namnožitev koristnih nitrifikacijskih bakterij pravimo ciklanje (akvaristični izraz za utekanje oz. biološki zagon akvarija) akvarija in je končano, ko vsebnost strupenega amoniaka in nitrita pade na neizmerljivo raven. To lahko ugotovimo le z uporabo kakovostnih akvarijskih testov. Hitrost ciklanja je odvisna od vseh dejavnikov, ki vplivajo na hitrost namnožitve koristnih bakterij. Nitrifikacijske bakterije potrebujejo za svojo obstoj naslednje komponente: ustrezno podlago za svojo naselitev, s kisikom bogato vodo in vir amoniaka. Spontano ciklanje je dolgotrajen proces, ki traja več tednov ali celo mesecev in se uspešno razvije le v primeru, da je v akvariju prisoten konstanten vir amoniaka. Glede na vir amoniaka in uporabo bioloških pripravkov poznamo več metod ciklanja akvarija:

  • Spontano ciklanje z ribami,
  • Ciklanje z ribami in uporabo pripravkov z živimi nitrifikacijskimi bakterijami,
  • Ciklanje brez rib ob uporabi pripravkov z živimi bakterijami in hrane za bakterije.

Ad.1) Spontano ciklanje z uporabo trdoživih ribic je dobro poznana in preizkušena metoda. Ta metoda temelji na postopnem, večtedenskem doseljevanju manjšega števila trdoživih ribic, ki priskrbijo potrebni amoniak za spontani razvoj nitrifikacijskih bakterij. Slabost te metode je ta, da je počasna, poleg tega pa so ribice daljše obdobje izpostavljene povišani vsebnosti amoniaka in nitrita, kar ima lahko za ribice tudi usodne posledice.

Ad.2) Druga metoda tako kot prva vključuje postopno naseljevanje ribic, hkrati pa vključuje tudi redno dodajanje nitrifikacijskih bakterij z uporabo enega izmed bioloških pripravkov. Najprimernejši tovrstni pripravek je Cycle ali pa Safe Start, ki omogočata naselitev prvih ribic že po 24 urah. Ta metoda je bolj humana in hitrejša od predhodnje, zato je danes tudi najbolj razširjena.

Ad.3) Tretja metoda je najbolj napredna, saj ribic ne izpostavlja povišani koncentraciji amoniaka in nitrita. Ta metoda temelji na uporabi pripravkov z živimi bakterijami in pripravkov, ki vsebujejo hrano za bakterije. Takšna pripravka sta npr. Nitrigon 1 in 2.

ROGATEC, Ancistrus dolichopterus,akvarij, akvaristika, akvarijske ribice, ribice za akvarijKdaj bomo naselili prve ribice v nov akvarij je torej odvisno od naslednjih dejavnikov: metode ciklanja, uporabe bioloških pripravkov in vrste ribic. Ob uporabi Tetrinega pripravka SafeStart lahko prve ribice naselimo že po 24 urah po aplikaciji pripravka. Akvarij naseljujte postopoma s tedenskimi zamiki. Najprej naselite manjše število trpežnih in rastlinojedih rib, kot so npr. modri rogatci (Ancistrus dolichopterus). Nato tedensko doselite največ 5 novih ribic. Pri majhnih akvarijih manj. Tako bodo imele koristne bakterije čas za svojo namnožitev. Z vsako novo ribico namreč v akvarij vnašate dodaten vir amoniaka, ki ga morajo bakterije šele razgraditi. Postopno tedensko doseljevanje rib naj traja vse dokler ne dosežemo končne obremenitve akvarija. Pri tem se brezkompromisno držimo pravila, ki pravi, da je potrebno na vsak cm odrasle ribe zagotoviti najmanj 1 liter akvarijske vode. V mislih imejte, da so ribice v trgovini običajno še mlade in še niso dosegle odrasle velikosti.