Pomen UV svetlobe za živali v terariju

 

UV sevanje predstavlja za ljudi nevidni del spektra svetlobe in ga delimo na tri dele, ki se razlikujejo po valovni dolžini.

  • UV A – zajema spekter od 320 do 400 nm in je za plazilce zelo pomemben.
  • UV B – sega od 290 do 320 nm in je najpomembnejši del UV spektra za plazilce.
  • UV C – sega od 180 do 290 nm in je škodljiv za vsa živa bitja, zato se ga uporablja le za namene sterilizacije.

Pomen UV svetlobe za živali v terariju, teraristika, terarij, UVA, UV, UVBUV A del spektra ima ugoden vpliv na aktivnost in razmnoževanje plazilcev in nekaterim vrstam pomaga pri vizualni komunikaciji. Plazilci namreč vidijo tudi določen del UV svetlobe, ki je ljudje ne vidimo. Pomanjkanje UV A deluje stresno predvsem na dnevno aktivne vrste plazilcev.

UV B je za plazilce najpomembnejši del spektra UV svetlobe. Ta del namreč omogoča sintezo vitamina D3, ki se tvori v koži plazilca, kadar je ta izpostavljena ustrezni svetlobi. Poleg ustreznega deleža UV B sevanja pa je za sintezo vitamina D3 pomembna tudi primerna temperatura okolja, kjer se plazilec nahaja.

UV B in biosinteza vitamina D3 V naravnih razmerah večina plazilcev proizvaja vitamin D3 kadar so izpostavljeni naravni sončni svetlobi, ki zajema tudi UVB spekter. UVB reagira s prekurzorko spojino vitamina D3, to je 7-dehidroholesterol, ki se nahaja v koži plazilcev. Pretvorba v aktivno obliko vitamina D3, ki jo predstavlja 1,25 dihidroholekalceferon se zgodi v jetrih in ledvicah živali. Vitamin D3 je nujno potreben za učinkovito presnovo kalcija. Mesojedi in vsejedi plazilci dobijo določen delež vitamina D3 preko hrane. Rastlinska hrana pa ne vsebujejo vitamina D3, temveč vitamin D2, ki ga predstavlja ergokalciferol. Ta je manj učinkovit pri presnovi kalcija. Rastlinojedi plazilci so posledično še bolj odvisni od kakovosti osvetlitve v terariju.
V primeru nezadostne oskrbe z vitaminom D3 in kalcijem se pri plazilcih razvije metabolna bolezen kosti. Ta se v zgodnji fazi kaže kot: otekline, trzanje okončin ali prstov, splošna oslabelost in izpad kloake. Če se stanje ne izboljša tem opozorilnim znakom sledi mehčanje in deformacija kosti / oklepa. Za učinkovit metabolizem kalcija torej živali potrebujejo ustrezen delež UV B sevanja in zadostno količino kalcija v prehrani. Najbolj občutljive za pomanjkanje so mlade rastoče živali in samice v reproduktivni fazi, ko se veliko kalcija porabi pri tvorbi jajc.

 

Žarnice ki oddajajo UV svetlobo

Žarnice ki zagotavljajo zadosten delež UVB in UVA spekra so Exoterra Repti Glo 5.0 in Exoterra Repti Glo 10.0 v cevasti ali kompaktni izvedbi. V splošnem velja, da je žarnica Repti Glo 5.0 primerna za živali, ki izvirajo iz gozdnega zasenčenega okolja, žarnica Repti Glo 10.0 pa za živali, ki izvirajo iz puščavskega odprtega okolja. Poleg pravilne izbire žarnice je zelo pomembno da vemo nekaj dejstev povezanih z UV svetlobo oz. žarnicami, ki jo oddajajo.

  • Običajno steklo in pleksi steklo sta nepropustna za UV svetlobo, zato med žarnico, ki oddajajo UV in plazilcem ne sme biti takšnega materiala. To je razlog, da se je na terarijih najbolj uveljavil mrežast pokrov narejen iz kovinske mreže
  • UV žarnice imajo omejen domet. Repti Glo 5.0 je učinkovita do razdalje 30 cm, Repti Glo 10.0 pa je učinkovita do razdalje 50 cm
  • Vse fluorescentne žarnice se z delovanjem starajo in s časom izgubljajo na moči. Fluorescentne žarnice je zato potrebno nadomestiti z novimi po 10-ih do 12-ih mesecih delovanja
    Kombiniranje žarnic

Žarnice s povišanim deležem UV B sevanja je priporočljivo kombinirati z žarnico Exoterra Repti Glo 2.0, ki oddaja nizek delež UV B a visok delež vidne svetlobe. S takšnim kombiniranjem zagotovimo dovolj močno osvetlitev in zadosten delež UV sevanja.

Kot vir kalcija je plazilcem potrebno redno dodajati mineralno vitaminske dodatke. Dober vir kalcija za plazilce predstavlja pripravek Tetrafauna ReptoCal. Poleg mineralno – vitaminskih pripravkov pa naj ima plazilec vedno na razpolago tudi nastrgano sipino kost, ki predstavlja dober vir naravnega kalcija.

Preberite tudi

Sorodni prispevki

Preberite tudi...