Voda v akvariju in zakaj čista osmozna voda ni primerna za ribe?

Čiščenje vode preko posebnega filtra, ki mu rečemo reverzna osmoza, iz vodovodne vode poleg umazanije in strupenih spojin odstrani tudi minerale, ki so nujno potrebni za zdravo rast in razvoj akvarijskih prebivalcev. Ribe se namreč s kalcijem in drugimi življensko pomembnimi minerali oskrbijo tudi preko škržnih resic neposredno iz vode. Poleg tega reverzna osmoza močno zniža karbonatno trdoto, ki vodi zagotavlja puferski značaj. Pufri so spojine, ki se upirajo naglim spremembam pH. Voda z nizko karbonatno trdoto je zato podvržena velikim nihanjem pH, kar pa je za akvarijske prebivalce smrtno nevarno. Iz istega razloga so problematični tudi drugi viri mehke vode, kot je npr deževnica ipd. V kolikor nimamo na razpolago drugega vira neoporečne vode, si pri pripravi osmozne vode, deževnice ali drugega vira mehke vode lahko pomagamo s pripravki, ki v vodi obnovita zalogo nujno potrebnih mineralov in karbonatov.

 

Menjava akvarijske vode v primeru oporečne vodovodne vode.

Redna delna menjava vode v akvariju z neoporečno vodo predstavlja ključ za uspešno gojenje akvarijskih prebivalcev na dolgi rok. Strokovnjaki na področju sodobne akvaristike svetujejo redno tedensko menjavanje vode, pri čemer zamenjamo 15 do 25% vode v akvariju. Zgoraj napisano pravilo sicer velja le v primeru, da imamo na razpolago neoporečno vodovodno vodo. Kljub dejstvu, da je Slovenija zelo vodnata dežela, se na področjih z intenzivnim kmetovanjem ali industrijo, predvsem v obdobju močnejših padavin, pogosto dogaja, da vodovodna voda vsebuje presežek nitratov, fosfatov, pesticidov in težkih kovin. Takšne situacije so pogostejše predvsem v jesenskem in pomladanskem obdobju intenzivnejših padavin. Poleg spremljanja kakovosti akvarijske vode je torej priporočljivo tudi spremljanje kakovosti vodovodne vode, kar opravimo s pomočjo akvarističnih testov. V kolikor ugotovimo, da ima vodovodna voda povišano vsebnost nitrata in fosfata potem takšna voda ni najbolj primerna za uporabo v akvariju.

 

Kaj lahko torej storimo v obdobju, ko imamo oporečno vodovodno vodo?PRIPRAVEK ZA AKVARIJSKO VODO Tetra Aqua Easy Balance

  1. Vodo pridobimo iz neoporečnega vira (drugo zajetje)
  2. Nakup in montaža posebnega filtra – reverzne osmoze, ki odvisno od izvedbe iz vodovodne vode zelo učinkovito odstrani neželjene spojine. Osmozni vodi je potrebno pred uporabo v akvariju obnoviti zalogo življenjsko pomembnih mineralov z enim izmed pripravkov.
  3. Obstaja pa tudi možnost, da v kritičnem obdobju, ko imamo oporečno vodovodno vodo, namesto menjave vode v akvariju redno in v skladu z navodili proizvajalca dodajamo primerne pripravke.

Preberite tudi

Sorodni prispevki

Preberite tudi...